Leven met Prikkels.jpg

Module 4 - HSP in relaties

Welkom bij alweer de vierde module. In deze module bespreken we hoe we als hsp omgaan met relatie (partnerrelaties, vriendschappen, familie, werkrelaties,...) Blijf dicht bij jezelf zodat je jezelf niet kwijt raakt is hier de boodschap. 

Verbindende communicatie

Omdat hsp's zo goed zijn in het aanvoelen van de verwachtingen, emoties,... van andere personen is het vaak moeilijk om hun eigen noden te kunnen uitspreken en voor zichzelf op te komen. Verbindende communicatie kan hierbij helpen. 

De bedoeling van verbindende communicatie is om op een respectvolle en constructieve manier een boodschap over te brengen. We stappen dus af van oordelend denken, spreken niet in termen van goed/slecht, juist/fout,... We zeggen dus bv niet ...omdat JIJ te laat komt maar ... omdat IK graag op tijd ben. Je spreekt vanuit je eigen behoefte.

4 stappen:

1. Observatie: In een eerste stap beschrijf je op een zo objectief mogelijke manier wat de ander gezegd of gedaan (of net niet gezegd of gedaan) heeft dat niet in harmonie is met jouw eigen waarden of behoeften. Dit is niet eenvoudig, omdat observeren en oordelen vaak vermengd worden.

2. Gevoelens: Bij de tweede stap gaat het erom dat je aan de ander meedeelt hoe je je voelt in relatie tot de observatie. Vaak benoemen we wat we denken over de ander, in plaats van puur onze gevoelens uit te drukken. 

3. Behoeften: De derde stap en het centrale element bij verbindende communicatie is het bewustzijn van de je behoeften. Behoeften zijn abstracte begrippen die bij alle mensen aanwezig zijn. Elke mens heeft dezelfde behoeften. De mate waarin de behoeften bevredigd zijn, verschilt van mens tot mens en van moment tot moment. 

Het inzicht dat onze behoeften en waarden de oorzaak zijn van onze gevoelens maakt een wezenlijk verschil. Door je gevoelens dan ook te koppelen aan je behoeften kan de ander wellicht beter horen dat je geen oordeel uitspreekt over de ander maar dat je op een oprechte manier iets over jezelf wil zeggen. 

4. Verzoek: De vierde stap bij verbindende communicatie is het verzoek. Als je jouw behoefte duidelijk uitgesproken hebt, vul je deze aan met een verzoek. Hiermee vraag je aan de ander of hij/zij bereid is op dit moment iets te doen. 

*Bron: Human Matters, Erwin Tielemans

Dit is heel kort uitgelegd welke stappen je kan volgen. Hieronder vind je een filmpje dat het nog iets concreter maakt met een aantal voorbeelden en wat extra uitleg.

Opdracht

Welke kenmerken van je hoogsensitiviteit hebben gezorgd voor succesverhalen (kan zowel werk als prive)?

Hoe kan je deze kenmerken in de toekomst inzetten?

Onstpanningsoefening

Hieronder vind je de Latifa meditatie dat gebaseerd is op het Latifa gebeld. Een eeuwenoud gebed waarbij je in 7 stappen je aandacht brengt naar een bepaalde plek in je lichaam.

Deel zeker je ervaring van de meditatie in de facebookgroep. Dit is mijn favoriete meditatie dus ik ben benieuwd hoe jij dit ervaart.

Succes!

Latifa meditatieAnnelies
00:00 / 15:04